Slovensko.Digital Uvobot

by slovensko-digital

GitHub Readme.md

UVObot

Code Climate Test Coverage Dependency Status

Notifikácie pre chat www.slack.com a www.discourse.org fórum z Úradu pre verejné obstarávanie o obstarávaniach v IT sektore.

Nasadenie na Heroku

Deploy

Potom do Heroku Scheduler dať príkaz ruby uvobot.rb.